Så funkar vår process


Våra 7 steg – från idé till färdig app

Zatsangs utvecklingsprocess inkluderar alla delar som behövs för att ta din idé och omvandla den till en färdig app distribuerad på App Store/Google Play. Vi arbetar agilt enligt metoden Lean Startup, en välbeprövad resultatorienterad innovationsprocess som går ut på att skapa högsta möjliga kundvärde till minsta möjligt resurskostnad.

1. Kom-i-gång

Första steget innan vi börjar, är att ta reda på vilka förutsättningar som finns för att lyckas med din appidé. Detta gör vi enklast över ett telefonmöte med en expert från team Zatsang. Vi bollar din appidé och går igenom hur din befintliga affär ser ut och vad vi har att utgå ifrån.

2. Hitta ledstjärnan

Tillsammans med dig förtydligar vi det övergripande målet med investeringen. För att kunna styra utvecklingsarbetet i rätt riktning är viktigt att i förväg bestämma vilket resultat som lösningen ska bidra med till verksamheten. När målet är uppsatt beslutas också vilka mätpunkter som ska följas upp.

3. Förfina idén

Innan vi fokuserar på olika lösningsidéer behöver vi förtydliga vem kunden är och vilket ”problem” han eller hon har idag. Vilka möjligheter har vi att skapa ett upplevt värde för kunden? I den här fasen bollar vi idéer och tar fram hypoteser och vi väljer ut de som linjerar bäst med de övergripande målen. Här vill vi gärna involvera utvalda kunder i processen genom intervjuer och gemensam workshop.

4. Testa med en prototyp

Idén testas mot utvalda kunder med hjälp av en realistisk prototyp som visar hur lösningen är tänkt att fungera. Prototypen sätts i händerna på kunderna och vi studerar hur de använder lösningarna och vi lyssnar till deras mycket värdefulla feedback.

5. Bygg appen

Nu känner vi oss redo att bygga den första versionen av appen. Vi börjar i små steg och utvecklar de viktigaste funktionerna först. Med hjälp av dina kunders feedback och ledstjärnan har vi skapat goda förutsättningar att träffa rätt redan från början.

6. Lansera

Äntligen! Dags att publicera på App Store och/eller Google Play. Nu kan vi validera att idéen håller och att de önskade resultatet genereras. Syftet är att så snabbt som möjligt lära oss hur de upplever appen. Löser den deras problem på riktigt? Mätpunkterna gör att vi kan arbeta datadrivet och fatta kloka affärsbeslut baserade på fakta.

7. Drifta och förvalta

Många lösningar behöver någon form av backend med datalagring och system för att hantera t. ex. push-notiser, inloggning och automatiska emailutskick. Vi är vana att arbeta med de största molntjänsterna på marknaden och syr ihop en lösning som matchar ditt behov.

Du hamnar i gott sällskap

Vi är grymt stolta och glada över att få arbeta med flera fantastiska företag med sin digitala produktutveckling; Astra Zeneca, Västtrafik, Reseguiden.se, AcobiaFLUX och Paroy med fler.

Intresserad av samarbete?

Niclas Wahlström
+46 (0) 708 307010
niclas.wahlstrom@zatsang.se
LinkedIn

NICLAS WAHLSTRÖM